Currículum Vitae (CV)

Sent i Crea projectes (com a grup de treball ) està consolidada des de fa 6 anys com una alternativa per a totes aquelles persones que desitgin experimentar, compartir i gaudir experiències a través de l’art, amb la finalitat conèixer-se , entendre els demés i el món que els envolta.

Volem ser un referent tant per a artistes , educadors, famílies en general interessades en l’educació del seus fills, com per a promotors i productors culturals que d’alguna manera gestionen l’art i l’educació en diverses formes.

En conseqüència ens proposem la realització d’exposicions, tallers, debats, conferències , intervencions en l’espai públic i trobades que promoguin la diversitat cultural de la ciutat i del nostre món.

Pretenem posicionar-nos en el mercat cultural accedint a sector públic i privat per a poder desenvolupar la nostre idea en torn a la necessitat de produir art i de desenvolupar tallers vers les mostres que proposem que siguin atraient i incitin al debat.