Projectes

Estratègies Fatals vol. I, II, III

El projecte es basa en la filosofia de Baudrillard "Les estratègies fatals" que derivarà en una sèrie d'exposicions tractant els temes en qüestió i de com ens afecta en la nostra societat.

 

Això és un Circ

Projecte Mailart

MailArt és un moviment neo-dadaista d'intercanvi i comunicació a través de l'art. El nostre projecte es basa en difondre el circ -tant clàssic com contemporani- i crear contactes (xarxes).

Pàgina de Facebook

I tu, ...Què en penses?

Es un projecte dirigir als AMPAs. d'Escoles i Instituts.

Objectiu: Crear àgores de debat.

Ens basem amb en el El pensament sistèmic (holisme), com a base en la percepció del món real en termes de totalitats, a través dels nostres sentits: oïda, vista, tacte, gust, olfacte.

Darrera experiències sensorials i pràctiques a partir de diferents mitjans plàstics compartim sensacions i sentiments i ens obrim al diàleg, com objectiu final per compartir les inquietuds i desitjos dels pares/mares.

La lluita per la igualtat

Cóm podem construir una societat lliure on cada persona pugui viure tal com se sent a si mateixa, sense sentir-se discriminada per la seva projecció sexual o per la seva manera de viure la seva feminitat o masculinitat?