Estratègies Fatals

Punt de partida:

El projecte es basa en la filosofia de Baudrillard "Les estratègies fatals" que derivarà en una sèrie d'exposicions tractant els temes en qüestió i com ens afecta en la nostra societat.

Estratègies Fatals vol III El futbol és política

Estratègies Fatals vol II Els mass-media

Estratègies Fatals vol I Les Mases