Les Masses

Punt de Partida:

El projecte es basa en la filosofia de Baudrillard "Les estratègies fatals" que derivarà en una sèrie d'exposicions tractant els temes en qüestió i de com ens afecta en la nostra societat.

La temàtica aborda el concepte del poder i la política a través de l'imaginari zombi, el fast food, el futbol, el sexe, les drogues, Les Marques (logos), la cultura globalitzada, la por a les malalties i guerres biològiques, Els mass media, videoclip i videojocs ...

Tot això ens condueix a un nihilisme passiu, amb la consegüent desaparició d'identitat individual en detriment de la identitat col·lectiva.

Les masses tenen un poder incalculable, elles manegen tot, tenen els recursos i els mitjans, en altres paraules, el poder absolut. No obstant, estan buides de contingut propi, estan subjectes als moviments massius, imposats pels els mas-media i el poder polític, per manejar-los. Aquests, contenen aquesta brutal força mitjançant el gaudi i la satisfacció.

Hi ha un intent d'eliminar la identitat individual per una identitat col·lectiva (les masses). En aquest intent existeix un joc, que consisteix a donar a cadascú la il•lusió de l'existència de l'individu, creada per la publicitat, les marques ...

El Procés Creatiu:

Els Artistes seleccionats tindran que presentar-se a les reunions per a realitzar un seguiment del procés creatiu i crear xarxes. L'Exposició es farà al Centre Cívic de la Barceloneta.

  • 1 ª Reunió: Presentació del TEMA debat i (Pluja d'Idees).
  • 2 ª Reunió: Seguiment de les Propostes i materials.
  • 3 ª Reunió: Concertació de les Propostes Finals.

Curadors
Jonathan Elbaz
David Elbaz
Montse Cosidó

Per Més Informació:
Mail: senticreaprojectes@gmail.com
Telèfon: 932106354

Vídeo del projecte:Convocatòria