Qui Som?

Sent i Crea projectes es una associació sense ànim de lucre que, treballa l’art com a mitjà d’expressió, i ho fa a partir d’artistes contemporanis compromesos en conceptes vinculats amb la cohesió social.

A qui ens dirigim:

Ens dirigim a tot col·lectiu (jove i adult) interessat en compartir les seves inquietuds, per crear àgores de debat que permetin la lliure expressió plàstica i el diàleg entre cultures.

Quina es la nostre àrea i zona d’acció:

La nostre àrea és artística i educativa.

Zona d’acció:
Catalunya - Espanya/Europa…

Ens movem en l'actualitat desenvolupant dues vies de treball sota el nom de ARTPOPULUS i SENT I CREA.

 1. ARTPOPULUS. Investigació de l’art.

  Exposicions monotemàtiques amb Professionals de l’art multidisciplinari a fi de treballar conjuntament per debatre i treure conclusions.

 2. Sent i Crea. Tallers vinculats en el tema de l’exposició per a joves i adults.

  Els tallers es desenvolupen dins l’horari lectiu i els impartim conjuntament amb l’equip docent que porta el grup a l’exposició a fi d’observar, escoltar, dialogar ii fer els tallers in situ per després desenvolupar-lo a l’escola en les tutories individuals.

  Taller de 1 ½ h (Explicació de la mostra, diàleg, taller i altre vagada diàleg per treure conclusions finals, compartint les experiències del grup.
  Els tallers es duen a terme amb grups molt diversos pel que fa al context geogràfic i sociocultural.

  També oferim tallers en hores no lectives per a educadors i d’altres col·lectius. La durada es de 3h. a la setmana durant un trimestre.

 3. Projecte “I tu...què en penses ?” per treballar amb els AMPAs de les escoles i instituts.

  Cerquem arribar a compartir emocions i sentiments en el grup a través de las pròpies creacions i propostes. Crear àgores de debat per compartir les seves expectatives i desitjos tant creatius com socials, a fi de ajudar i potenciar les capacitats dels seus fills i filles , gaudint d’aquestes experiències. Fer sortides culturals a l’exterior de grup mixtes de pares i fills. Fer tallers conjunts amb els pares i mares de l’AMPA.
  Les trobades són de 3h. Un cop al mes.

OBJECTIUS:

Objectius generals:
 • Desenvolupar l’art com a mitjà per obrir el diàleg, la creativitat i el compromís social. Es tracta de donar protagonisme als altres perquè s’acostin, fer-los sentir i convidar-los a que exposin les seves opinions ja sigui de forma verbal, escrita o plàstica.
 • Desenvolupar vincles amb col·lectius tant culturals (Centres Cívics, Associacions), com educatius (AMPAs, escoles, instituts, CRPs , ICEs).
 • Desenvolupar conceptes vinculats amb la coeducació, la sensorialitat i les emocions, la cultura, la globalització i el nihilisme.
 • Anar de lo multicultural a lo intercultural, cercant els nexes d’unió entre països i continents , a través dels seus símbols, mites i arquetips que ens a són comuns, investigant les seves múltiples expressions artístiques que li donen una identitat pròpia.
 • Realitzar propostes artístiques i culturals per a fomentar la relació i l’intercanvi entre les múltiples cultures que formen part de la nostre societat.
Objectius específics:
 • Fomentar espais de trobada que serveixin com a base per unir a las persones a fi d’analitzar, treballar i millorar aspectes individuals / col•lectius en pro de la cultura de la ciutat i del nostre món.
 • Fomentar la cultura a través de mostres artístiques multidisciplinaries, apropant aquests conceptes i mostres artístiques a les escoles, instituts i públic en general, per a poder ser gaudides, compartides i debatudes.
 • Fomentar la cohesió social entre pares – fills – escola – barri – ciutat – país - univers
Meta:
 • Promocionar artistes emergents residents dins i fora de la nostra ciutat.
 • Promoció i divulgació de l'art com a mitjà d'expressió per sentir, pensar i debatre.
 • En el camp educatiu, ajudar a la comunitat perquè aquests s'interessin i s'uneixin per observar, experimentar, analitzar i debatre.
 • Crear àgores.
Com Ho Fem

A través de Conferències / classes d'art i cultura, Visites guiades a exposicions.
Mostres d'Art, Instal·lacions, Performances
Currículum Vitae

D'ON PARTIM:

ÀREA ARTÍSTICA
Que entenem per art contemporani?

ÀREA EDUCATIVA
Partim de la psicologia holística, entenen que l’ésser humà s’ha de contemplar com un tot i com a tal, la nostre tasca vol cobrir tots els aspectes que creiem són necessaris d’assolir per una bona convivència social i personal.
Dimensió personal - Dimensió interpersonal - Dimensió ecològica.

 • En la dimensió personal (Sensorialitat - Emoció). Contempla El JO INTERIOR.
 • En la dimensió social (Conductes assertives, Empatia , Habilitats socials)
  Cohesió social, Multi i Interculturalitat. Coeducació. Contempla el JO I EL MEU ENTORN.
 • En la dimensió ecològica. Economia sostenible. Obsolescència. Reciclatge de materials. Contempla el JO - LA NATURA - EL COSMOS.

Que és l'art de Sent i Crea projectes?
Que es una emoció?